Kasutustingimused ja privaatsuspoliitika

E-POE KASUTUSTINGIMUSED
Veebipoe www.stetro.ee omanik on Lorem Ipsum OÜ (registrikood 11293181), stetro@stetro.ee.

LEPINGU SÕLMIMINE, HIND JA MAKSETINGIMUSED
Veebipoes www.stetro.ee ei ole kliendikontot ega kasutajatunnuseid. Ostu eest saab tasuda Stripe teenuse kaudu. Tellimus kinnitatakse elektrooniliselt ja selle kohta saadetakse sulle e-kirjaga arve.

Ostusumma tuleb tasuda täies ulatuses. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Lorem Ipsum OÜ arvelduskontole. Veebipoes www.stetro.ee saab tasuda ainult arve alusel oma netipangas. Makseid võetakse vastu eurodes.

Veebipoes www.stetro.ee müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest vastavalt teenusepakkuja hindadele, mis on märgitud veebilehel. Teave kauba kohta on esitatud veebipoes vahetult kauba juures.

KAUBA KOHALETOIMETAMINE
Kaup toimetatakse kohale Eesti posti maksikirjaga, Smartposti või Omniva pakiautomaadiga. Kohaletoimetamise hinnad on näha veebipoes www.stetro.ee ostu sooritamisel. Kauba kohaletoomine toimub tavapäraselt 3-5 päeva jooksul, kuid erandlikel juhtudel on www.stetro.ee õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.

Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega, siis teavitame sellest ning tagastame tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

TAGANEMISÕIGUS
Sul on õigus www.stetro.ee veebipoes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul, st sa võid 14 päeva jooksul peale kauba kättesaamist kaubaga tutvuda ning otsustada, kas see sulle sobib või meeldib. Sa pead kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et oled eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

Kui sa tahad kaupa tagastada, siis pead tutvuma kaubaga üksnes nii, nagu lubataks seda teha tavapoes. Taganemisõiguse kasutamiseks pead tootepakendi avama seda kahjustamata. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks, kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on www.stetro.ee õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

Palun arvesta sellega, et tagastamisega kaasnevad kulud tasud sina, välja arvatud juhul, kui tagasisaatmine on põhjustatud sellest, et kaup ei vasta tellitud tootele (nt vale või defektiga toode).

Taganemisõiguse kohaldumisel tagastame sulle kauba maksumuse ja kättetoimetamise kulu 14 päeva jooksul alates tagastatava kauba meiepoolsest kättesaamisest. Kui oled valinud veebipoe www.stetro.ee pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea veebipood www.stetro.ee sulle tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu. Võime keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni oleme kauba kätte saanud või kuni oled esitanud tõendid, et oled toote tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem. Veebipoel www.stetro.ee on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda kaup tagasi, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus ja saata see meie e-posti aadressile stetro@stetro.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

VALE VÕI DEFEKTIGA TOODE
Sul on õigus esitada meile e-kirja teel pretensioon, kui veebipoest www.stetro.ee ostetud tootel on ilmnenud puudus või defekt, mis oli olemas asja üleandmise hetkel. Kui veebipoest www.stetro.ee ostetud tootel on puudused, mille eest me vastutame, siis parandame või asendame toote. Juhul, kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik, siis tagastame sulle ostusumma ja postikulu.

Vastutame tootel ilmnenud puuduste eest kahe aasta jooksul alates toote üleandmisest. Tarbijale kauba müümise korral eeldatakse, et puudus, mis ilmnes kuue kuu jooksul kauba ostjale üleandmise päevast, oli olemas toote üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus toote või puuduse olemusega. Me ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba sulle üleandmist.

Tootel puuduse ilmnemisel pead hiljemalt kahe kuu jooksul sellest meid teavitama ehk esitama pretensiooni. Vastame esitatud kaebusele 15 päeva jooksul e-kirja teel.

ÜLDTINGIMUSTE MUUTMINE
Jätame endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta. Tingimuste ja tootehindade muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud teabe ilmumisest veebilehel www.stetro.ee. Kui edastasid oma tellimuse enne tingimuste muudatuse jõustumist, siis sinu jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses on ette nähtud teisiti.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE
Kui sul on www.stetro.ee osas pretensioone, tuleb need saata e-posti aadressile accessories@infoauto.ee. Kui ostja ja www.stetro.ee ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin: www.komisjon.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja www.stetro.ee vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole aadressil ec.europa.eu/consumers/odr.

Lorem Ipsum OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega.

Privaatsuspoliitika

Isikuandmete kogumine ja kasutamine
Isikuandmed on Sinu, kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Lorem Ipsum OÜ kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.
Isikuandmete kogumine toimub alljärgneval viisil:
• ostu sooritamisel meie e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid

Muude andmete kogumine
Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine
Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.
Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient Lorem Ipsum OÜ-le nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Võid alati oma nõusoleku tagasi võtta taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.
Kliendi isikuandmeid säilitab Lorem Ipsum OÜ kuni tellimuse täitmiseni. Andmeid, mida Lorem Ipsum OÜ on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab Lorem Ipsum OÜ õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

Isikuandmete kaitse
Lorem Ipsum OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.
Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Turvalisus
Kõik Lorem Ipsum OÜ e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused
Meie veebisaiti kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana meie kodulehel.
Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Lorem Ipsum OÜ. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil privaatsus@stetro.ee
Sul on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.